Svepof svarar på regeringens reviderade förslag

Den 22 maj kom regeringen med ett reviderat förslag på ett stärkt spelarskydd till följd av spridningen av sjukdomen covid-19  som kan läsas i sin helhet här:
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/05/reviderade-forslag-for-att-minska-riskerna-pa-spelmarknaden-till-foljd-av-utbrottet-av-covid-19/

Svenska Pokerförbundet tycker att det är bra att regeringen börjar separera olika typer av spel. Att de mest riskabla typerna av spel som kasinoautomater som så kallat slots är högriskspel delar vi samma åsikt som Spelberoendes Riksförbund och vad forskning inom området tyder på.

Vad vi däremot ställer oss frågande till är varför poker inkluderas tillsammans med kasinospel över huvud taget, när poker till skillnad från kasinospel har en avgörande faktor av skicklighet för resultatets utgång. Vi kräver att poker precis som trav och sport lyfts ut från den tillfälliga begränsningen. Med andra ord anser vi att de föreslagna insats och förlustgränserna inte alls ska appliceras på poker.

Därför har vi skickat in våra synpunkter samt förslag på att förbättra det reviderade förslaget. Detta kan läsas i sin helhet nedan.

Svar på Promemoria ”Reviderade förslag för ett stärkt spelarskydd till följd av spridningen av
sjukdomen covid-19”

Svenska Pokerförbundet (Svepof) representerar pokerspelarna och inkommer här med synpunkter samt ytterligare förslag på att förbättra det reviderade förslaget på ett stärkt spelarskydd till följd av spridningen av sjukdomen covid-19.

Sammanfattning av Svenska Pokerförbundets synpunkter

Svepof tycker att det är bra att regeringen börjar separera olika typer av spel. Att de mest riskabla typerna av spel som kasinoautomater som så kallat slots är högriskspel delar Svepof samma åsikt som Spelberoendes Riksförbund och vad forskning inom området tyder på.

Vad däremot Svepof ställer sig frågande till är varför poker inkluderas tillsammans med kasinospel överhuvudtaget, när poker till skillnad från kasinospel har en avgörande faktor av skicklighet för resultatets utgång. Svepof kräver att poker precis som trav och sport lyfts ut från den tillfälliga begränsningen. Med andra ord anser Svepof att de föreslagna insats och förlustgränserna inte alls ska appliceras på poker.

Samtidigt vill vi framhålla att det är viktigt att ha kontroll med hjälp av licensierade aktörer för att uppehålla konsumentskyddet och folkhälsan. Då pågående coronapandemin kan medföra psykisk ohälsa ekonomisk utsatthet och då är det bra med en kontrollfunktion där seriösa aktörer får bedriva spel genom licens. Därför tycker Svepof det är bättre att aktörer med licens behåller eventuella riskspelare och ser till att de får hjälp istället för att de kan gå till ett annat spelbolag och spela bort ytterligare 5000 kronor gång efter gång utan att någon tar tag i spelarens problem.

Däremot måste åtgärder utgå från fakta och noggranna konsekvensanalyser för att få önskad effekt. Spelpaus är en bra funktion för spelberoende personer. Men har man problem med kasinoautomater men till exempel vill fortsätta spela poker eller tippa på stryktipset kan man inte stänga av sig. Detta medför en risk för personen. Så vi föreslår att man inför så man kan välja om man vill stänga av sig från allt spel eller enbart vissa typer av spel.

3. De tillfälliga spelansvarsåtgärderna ska enbart omfatta vissa spelformer.

Då poker går under kasinolicensen så vill vi att poker lyfts ut från den tillfälliga begränsningen och att de föreslagna insats och förlustgränserna inte alls ska appliceras på poker. Detta då pokern likt sport och trav har skicklighetsmoment och inte är något riskspel till skillnad av spel på kasinoautomater. Svepof vill även att poker ska separeras från kasinolicensen i spellagen då det är stor skillnad mellan just poker och kasinoautomatspel (roulette, slottsmaskiner med flera…).

Några exempel på att poker inte bör räknas samman med kasinoautomatspel:

• Jämför man en pokerturnering mot till exempel en slottsmaskin. Inköpet i pokerturneringen varar längre till skillnad mot att pengarna kan spelas bort på sekunder på en slottsmaskin via varje knapptryck.

• Inloggningstiden kan inte heller jämföras. Spelar man en turnering som pågår för samma inköp under lång tid, så blir spelaren som går långt i turneringen mer drabbad än de som spelar de fartfyllda kasinoautomaterna. Det finns även turneringar som spelas över mer än en dag till exempel main event i Poker-SM Online. Därför kan tidsgränser och inloggningstider inte gälla pokern.

• Det finns domstolsbeslut från bland annat det uppmärksammade Grebbestadsmålet där man kom fram till att pokerturneringar har en stor skicklighetsfaktor. Detta till skillnad mot kasinoautomater där enbart turen avgör om man vinner.

4. Konsekvenser

Om pokern inte lyfts ut som sport och trav så blir det stora konsekvenser för pokerspelarna. Detta riskerar att spelare väljer aktörer som inte har licens och därmed minskar kontrollen för konsumentskyddet.

Svepof sträcker samtidigt ut en hand till regeringen för att utforma spellagen bättre när det gäller poker. Så att det utformas på ett sätt som gynnar både spelare, aktörer och myndigheter.

Med vänlig hälsning
Svenska Pokerförbundet
www.svenskapokerforbundet.se

Foto: Altinget.se

Lämna en kommentar