PLO End Boss Preflop Quiz
Publicerad

Är du redo att testa dina kunskaper i PLO?

Svaren till följande 7 frågor är baserade på den nya solvern PLO Matrix från Upswing Poker. Bara en PLO slutboss får 6 rätt eller fler.

Anta att du är 100bb djup i samtliga situationer, om inte annat anges. Lycka till!

Lämna en kommentar