Quiz-hörnan

PLO End Boss Preflop Quiz

Är du redo att testa dina kunskaper i PLO? Svaren till följande 7 frågor är baserade på den nya solvern PLO Matrix från Upswing Poker. Bara en PLO slutboss får 6 rätt eller fler. Anta att du är 100bb djup i samtliga situationer, om inte annat anges. Lycka till! [interact id="5e7ee186a761b8001432f5c4" type="quiz"]
Fortsätt läsa…