Utfrågning om spelreglering flyttas fram

Som tidigare rapporterat var Svenska Pokerförbundet inbjudna till Sveriges Riksdag den 16 april för öppen utfrågning om spelregleringen. Inte helt oväntat har man nu fått beskedet att den skjuts upp till ett senare tillfälle.

Kulturutskottet som är arrangör för utfrågningen har nu meddelat att man flyttar fram utfrågningen på grund av rådande omständigheter kring coronaviruset. Man har lovat att inkomma med en ny inbjudan när nytt datum är bestämt.

Förbundet ger följande kommenterar om detta på sin hemsida:

-Vi i styrelsen tycker det är tråkigt att den planerade öppna utfrågningen i Sveriges Riksdag är inställd, men förstår givetvis beslutet. Fördelen med beslutet att skjuta upp utfrågningen är att vi får mer tid på oss att sammanställa vår egen ståndpunkt gällande spelregleringen.

Lämna en kommentar